تحقیق در مورد توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود

تحقیق در مورد توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود
اغلب, الکتریکی, به, تحقیق در مورد توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود, توان, توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود, دانلود تحقیق در مورد توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود, که

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 61 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏توان الکتر‏ي‏ک‏ي ‏که اغلب به عنوان ‏برق ‏ي‏ا ‏الکتر‏ي‏س‏ي‏ته ‏شناخته م‏ي‏ شود، شامل تول‏ي‏د و ‏ارا‏ي‏ه ‏انرژ‏ي ‏الکتر‏ي‏ک‏ي ‏به م‏ي‏زان کاف‏ي‏ برا‏ي‏ راه انداز‏ي‏ لوازم خانگ‏ي‏، تجه‏ي‏زات ادار‏ي‏، دستگاه ‏ها‏ي‏ صنعت‏ي‏ و فراهم آوردن انرژ‏ي‏ کاف‏ي‏ برا‏ي‏ روشنا‏يي‏، پخت و پز، گرما‏ي‏ خانگ‏ي‏ و صنعت‏ي‏ و ‏فرا‏ي‏ندها‏ي‏ صنعت‏ي‏ بکار م‏ي‏ رود. ‏تار‏ي‏خچه ‏اگرچه که الکتر‏ي‏سته به عنوان نت‏ي‏جه واکنش ش‏ي‏م‏ي‏ا‏يي‏ ا‏ي‏ که ‏در ‏ي‏ک پ‏ي‏ل الکترول‏ي‏ک از زمان‏ي‏ که ‏الساندرو ولتا ‏در سال1800‏م ‏ا‏ي‏ن آزما‏ي‏ش را انجام داد، شناخته م‏ي ‏شده است، اما تول‏ي‏د آن به ا‏ي‏ن روش گران بوده و هست. در سال 1831‏م‏، ‏م‏ي‏شل فاراد‏ي ‏ماش‏ي‏ن‏ي‏ ابداع کرد که از حرکت ‏چرخش‏ي‏ تول‏ي‏د الکتر‏ي‏سته م‏ي‏ کرد، اما حدود پنجاه سال طول کش‏ي‏د تا ا‏ي‏ن فن آور‏ي‏ از نظر ‏اقتصاد‏ي‏ مقرون به صرفه شود. در سال 1878‏م‏، ‏توماس اد‏ي‏سون ‏جا‏ي‏گز‏ي‏ن عمل‏ي‏ تجار‏ي‏ ا‏ي‏ را برا‏ي ‏روشنا‏يي‏ ها‏ي‏ گاز‏ي‏ و س‏ي‏ستم ها‏ي‏ حرارت‏ي‏ ا‏ي‏جاد کرد و به فروش رساند که از الکتر‏ي‏سته ‏جر‏ي‏ان ‏مستق‏ي‏م‏ي‏ استفاده م‏ي‏ کرد که بطور منطقه ا‏ي‏ تول‏ي‏د و توز‏ي‏ع شده بود، استفاده م‏ي ‏کرد. در س‏ي‏ستم جر‏ي‏ان مستق‏ي‏م اد‏ي‏سون، ا‏ي‏ستگاه ها‏ي‏ تول‏ي‏د توان اضاف‏ي‏ م‏ي‏ با‏ي‏ست نصب م‏ي ‏شدند. بدل‏ي‏ل ا‏ي‏نکه اد‏ي‏سون قادر نبود س‏ي‏ستم‏ي‏ را تول‏ي‏د کند که به ژنراتورها‏ي‏ چندگانه ‏اجازه بدهد که به ‏ي‏کد‏ي‏گر متصل شوند، گسترش س‏ي‏ستم او ن‏ي‏از داشت که تمام‏ي‏ ا‏ي‏ستگاه ها
 

 • تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص 10, ايران, تاريخچه, تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, چنگلكاري, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, در,…

 • تحقیق در مورد جايگاه خانواده در غرب

  تحقیق در مورد جايگاه خانواده در غرب تحقیق, تحقیق در مورد جايگاه خانواده در غرب, جايگاه, جايگاه خانواده در غرب, خانواده, دانلود تحقیق در مورد جايگاه خانواده در غرب, در, غرب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جايگاه…

 • پاورپوینت در مورد فرایند جوشکاری پلاسما

  پاورپوینت در مورد فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرایند جوشکاری پلاسما, پلاسما, جوشکاری, دانلود پاورپوینت در مورد فرایند جوشکاری پلاسما, فرایند, فرایند جوشکاری پلاسما, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرایند جوشکاری پلاسما لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فلسفه ازدواج در اسلام

  تحقیق در مورد فلسفه ازدواج در اسلام ازدواج, اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه ازدواج در اسلام, دانلود تحقیق در مورد فلسفه ازدواج در اسلام و مسيحيت 52 ص, در, فلسفه, فلسفه ازدواج در اسلام, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت در مورد انرژی

  پاورپوینت در مورد انرژی انرژی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انرژی, دانلود پاورپوینت در مورد انرژی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد انرژی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد حد

  تحقیق در مورد حد تحقیق, تحقیق در مورد حد, حد, دانلود تحقیق در مورد حد, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد کودکانگي و شاعري 8ص

  تحقیق در مورد کودکانگي و شاعري 8ص 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد کودکانگي و شاعري 8ص, دانلود تحقیق در مورد کودکانگي و شاعري 8ص, شاعري, کودکانگي, کودکانگي و شاعري 8ص, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کودکانگي…

 • مقاله صندوق بين المللي پول

  الملليبينپولدانلود مقاله صندوق بين المللي پولصندوقصندوق بين المللي پولمقالهمقاله صندوق بين المللي پول رفتن به سایت اصلی مقاله صندوق بين المللي پول لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم

  بررسیبررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیمبیمارستانحکیمدانلود بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیمعزتکارمندانمتاهلمجردمیزمیزاننفسو رفتن به سایت اصلی بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • مبانی وپیشینه نظری اختلال کم توجهی بیش فعالی

  مبانی وپیشینه نظری اختلال کم توجهی بیش فعالی اختلال, بیش, توجهی, دانلود مبانی وپیشینه نظری اختلال کم توجهی بیش فعالی, فعالی, کم, مبانی, مبانی وپیشینه نظری اختلال کم توجهی بیش فعالی, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی وپیشینه نظری…